Mobile

#KeepAntibioticsWorking

Ter gelegenheid van de Europese Antibioticadag vragen we onder andere artsen, verpleegkundigen, ziekenhuisdirecteuren, apothekers, boeren, dierenartsen, beleidsmakers, beroeps- en patiëntenorganisaties, overheidsinstellingen en het grote publiek om via Twitter, Facebook of Instagram een bericht te delen waarin ze uitleggen wat zij doen om de werkzaamheid van deze geneesmiddelen te waarborgen. Als u de campagne wilt steunen, deel dan in de week van 12-18 november 2018 berichten, foto's of video's met de hashtag #KeepAntibioticsWorking.

Meer informatie