Dialoog met patiënten

informatiemateriaal toolkitmateriaal

Een modeldialoog met patiënten op basis van beschikbaar bewijs geeft houvast en ondersteuning aan voorschrijvende artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg die te maken hebben met patiënten die aandringen op een antibioticumkuur, en bevordert passend gebruik van antibiotica door patiënten. De modeldialoog kan worden gebruikt als factsheet of dienst doen als geheugensteun op het bureau tijdens consulten.