Brief voor voorschrijvende artsen in ziekenhuizen

toolkitmateriaal

Sjabloon voor een brief voor het management van ziekenhuizen waarin de campagne van de Europese Antibioticadag wordt gepresenteerd en wordt opgeroepen om sectoroverschrijdende strategieën voor het beheer van antibiotica toe te passen.

Downloaden

Gerelateerde inhoud

Data

Toolkit met informatiematerialen gericht op ziekenhuizen

communicatietoolkit

De doelgroep is in de eerste plaats artsen in ziekenhuizen die antibiotica voorschrijven en daarnaast ziekenhuismanagers en in mindere mate ziekenhuisapothekers en farmaceutische commissies / commissies voor antibioticabeheer.