Wat doet het ECDC om antibioticaresistentie te voorkomen?

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) draagt bij aan het voorkomen van antibioticaresistentie door jaarlijks de Europese surveillancegegevens bij te werken zodat Europa een goed beeld heeft van de stand van zaken betreffende antibioticaresistentie en -gebruik, en door een zorgvuldig gebruik van antibiotica actief te stimuleren.

De activiteiten van het ECDC op dit gebied vinden plaats in het kader van het programma voor antimicrobiële resistentie en ziekenhuisinfecties (Antimicrobial Resistance and Healthcare-associated Infections programme). De belangrijkste werkterreinen van het ECDC zijn surveillance, epidemiologische informatie, het ontwikkelen van op bewijs gebaseerde richtsnoeren en systematische beoordelingen, opleiding en ondersteuning aan de EU-lidstaten. Ook heeft het ECDC een map met onlinemateriaal voor de preventie en bestrijding van antimicrobiële resistentie en ziekenhuisinfecties beschikbaar gesteld als hulp voor EU-lidstaten die nationale richtsnoeren moeten ontwikkelen. Deze map wordt regelmatig bijgewerkt.

Sinds 2008 coördineert het ECDC de Europese Antibioticadag. Dit is een volksgezondheidsinitiatief om een platform en ondersteuning te bieden voor nationale campagnes ter bevordering van zorgvuldig gebruik van antibiotica. De Europese Antibioticadag wordt ieder jaar in heel Europa op 18 november gehouden.

Het ECDC werkt ook samen met allerlei beroeps- en patiëntenorganisaties, de Europese Commissie, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, het Europees Geneesmiddelenbureau en het regionale bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie, evenals met internationale campagnes in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Japan, om een aantal maatregelen te treffen ter bestrijding van antimicrobiële resistentie.