Checklist - ziekenhuizen

informatiemateriaal toolkitmateriaal

De checklist is een kaartje dat u in de zak van uw witte jas kunt bewaren en dat u eraan herinnert dat u voorzichtig moet zijn met voorschrijven van antibiotica. Het heeft ten doel voorschrijvende artsen praktische ondersteuning te bieden bij kernelementen van het voorschrijven van antibiotica en hen te wijzen op de vragen die zij zichzelf moeten stellen voordat en wanneer ze het besluit nemen antibiotica voor te schrijven en nadat ze dat hebben gedaan.

Related content

Data

Toolkit met informatiematerialen gericht op ziekenhuizen

communicatietoolkit

De doelgroep is in de eerste plaats artsen in ziekenhuizen die antibiotica voorschrijven en daarnaast ziekenhuismanagers en in mindere mate ziekenhuisapothekers en farmaceutische commissies / commissies voor antibioticabeheer.