Doctor. © Istockphoto

#KeepAntibioticsWorking

I forbindelse med Den europeiske antibiotikadagen ber vi blant annet leger, sykepleiere, sykehusledere, farmasøyter, bønder, veterinærer, politikere, fag- og pasientorganisasjoner, statlige institusjoner og publikum om å dele en melding på Twitter, Facebook eller Instagram, hvor de forklarer hva de gjør for å sikre at disse medisinene er effektive også i framtiden. Alle har et ansvar for å sikre at antibiotika fortsetter å virke!

Hvis du vil støtte kampanjen, kan du dele meldinger, bilder eller videoer i løpet av uken 12–18 november 2018, med emneknaggen #LaAntibiotikaFortsattFungere.

Les mer