Kampanjeslagord

materiell i verktøykassen

Kampanjearrangørene kan bruke slagord som fremmer fornuftig antibiotikabruk på sykehus, som overskrift på kommunikasjonsmateriell som faktaark, brosjyrer, plakater, annonser osv.

Materiellet nedenfor finnes bare på engelsk.

Last ned

Relatert innhold

Data

Informasjonsmateriell beregnet på forskrivere i sykehus

kommunikasjonsverktøykasse

Hovedmålgruppen er leger som forskriver antibiotika i sykehus. Den sekundære målgruppen er sykehusledere og i noen mindre grad sykehusfarmasøyter og legemiddel-/antibiotikakomiteer.