Presentasjon for forskrivere i sykehus

informasjonsmateriell presentasjon materiell i verktøykassen

Presentasjonen kan brukes i den sykehusinterne opplæringen og beskriver de viktigste problemstillingene i forbindelse med antibiotikaresistens og metoder for å fremme riktig bruk av antibiotika. For forskrivere (og farmasøyter) i sykehus kan presentasjonen fungere som en informasjonskilde. Når det gjelder sykehusledere (og antibiotikakomiteer eller legemiddelkomiteer), kan presentasjonen brukes som et verktøy for å formidle viktig informasjon og nyttige tips til klinikere i sykehus.

Materiellet nedenfor finnes bare på engelsk.

Last ned

Relatert innhold