Brev til forskrivere i sykehus

materiell i verktøykassen

Mal for brev til sykehusledelsen med presentasjon av kampanjen Den europeiske antibiotikadagen og anmodning om støtte til gjennomføring av tverrsektorielle strategier mot antibiotikaresistens.

Materiellet nedenfor finnes bare på engelsk.

Last ned

Relatert innhold

Data

Informasjonsmateriell beregnet på forskrivere i sykehus

kommunikasjonsverktøykasse

Hovedmålgruppen er leger som forskriver antibiotika i sykehus. Den sekundære målgruppen er sykehusledere og i noen mindre grad sykehusfarmasøyter og legemiddel-/antibiotikakomiteer.