Nettbanner

materiell i verktøykassen

Kan brukes på nettsteder for å dirigere trafikken mot Den europeiske antibiotikadagens nettsted.

Nettbanner

Last ned

Thumbnail
Nettbanner - NO - [GIF-44.92 KB]

Relatert innhold

Data

Informasjonsmateriell beregnet på forskrivere i sykehus

kommunikasjonsverktøykasse

Hovedmålgruppen er leger som forskriver antibiotika i sykehus. Den sekundære målgruppen er sykehusledere og i noen mindre grad sykehusfarmasøyter og legemiddel-/antibiotikakomiteer.