Skjermbeskytter

materiell i verktøykassen

En skjermsparer som benytter det visuelle kampanjemateriellet kan installeres på datamaskinene i sykehus for å minne om hovedbudskapene.

Relatert innhold

Data

Informasjonsmateriell beregnet på forskrivere i sykehus

kommunikasjonsverktøykasse

Hovedmålgruppen er leger som forskriver antibiotika i sykehus. Den sekundære målgruppen er sykehusledere og i noen mindre grad sykehusfarmasøyter og legemiddel-/antibiotikakomiteer.