Reklametekst

materiell i verktøykassen

Kampanjekoordinatorene oppmuntres til å kontakte nasjonale miljøer for å få publisere kampanjeteksten i deres tidsskrifter og publikasjoner, eller fagmiljøene kan publisere annonser i sine nyhetsbrev eller tidsskrifter.

Last ned

Reklametekst - NO - [PDF-220.04 KB]

Relatert innhold