Reklametekst

materiell i verktøykassen

Kampanjekoordinatorene oppmuntres til å kontakte nasjonale miljøer for å få publisere kampanjeteksten i deres tidsskrifter og publikasjoner, eller fagmiljøene kan publisere annonser i sine nyhetsbrev eller tidsskrifter.

Last ned

Reklametekst - NO - [PDF-220.04 KB]

Relatert innhold

Data

Informasjonsmateriell beregnet på forskrivere i sykehus

kommunikasjonsverktøykasse

Hovedmålgruppen er leger som forskriver antibiotika i sykehus. Den sekundære målgruppen er sykehusledere og i noen mindre grad sykehusfarmasøyter og legemiddel-/antibiotikakomiteer.