Sjekkliste

informasjonsmateriell materiell i verktøykassen

Sjekklisten, et lite kort som får plass i frakkelommen, skal være en påminnelse om fornuftig forskrivning av antibiotika. Den er et praktisk hjelpemiddel som angir de viktigste faktorene ved forskrivning av antibiotika, og hvilke spørsmål forskriverne må stille seg før, under og etter at de har tatt beslutningen om å gi pasienten behandling med antibiotika.

Last ned

Sjekkliste - NO - [PDF-265.68 KB]

Related content

Data

Informasjonsmateriell beregnet på forskrivere i sykehus

kommunikasjonsverktøykasse

Hovedmålgruppen er leger som forskriver antibiotika i sykehus. Den sekundære målgruppen er sykehusledere og i noen mindre grad sykehusfarmasøyter og legemiddel-/antibiotikakomiteer.