Informasjonsmateriell beregnet på forskrivere i sykehus

kommunikasjonsverktøykasse

På denne nettsiden er det lagt ut nedlastbart kommunikasjonsmateriell til kampanjen, og vi ser gjerne at du bruker materiellet i lokale og nasjonale kampanjer og arrangementer.

Hovedmålgruppen er leger som forskriver antibiotika i sykehus. Den sekundære målgruppen er sykehusledere og i noen mindre grad sykehusfarmasøyter og legemiddel-/antibiotikakomiteer.

Om det nedlastbare materiellet

Kommunikasjonsmateriellet til kampanjen som finnes på denne siden, ble utviklet for å gjøre det enklere å lage samkjørt kampanjemateriell i forbindelse med den europeiske antibiotikadagen i de ulike medlemslandene. Det gir en felles, visuell identitet og et felles innhold i kampanjene i de ulike EU-landene og bidrar til å gjøre hovedpunktene lettere gjenkjennelige og samstemte, slik at de blir lettere å huske.

Materiell i verktøykassen

Hovedpunkter for forskrivere i sykehus

Lær mer om problemet med antibiotikaresistens, hvordan bruken av antibiotika bidrar til problemet, og hvorfor og hvordan du kan fremme forsvarlig bruk av antibiotika.

Data

Nettbanner

materiell i verktøykassen

Kan brukes på nettsteder for å dirigere trafikken mot Den europeiske antibiotikadagens nettsted.

Data

Skjermbeskytter

materiell i verktøykassen

En skjermsparer som benytter det visuelle kampanjemateriellet kan installeres på datamaskinene i sykehus for å minne om hovedbudskapene.

Materiellet nedenfor finnes bare på engelsk

Data

Kampanjeslagord

materiell i verktøykassen

Kampanjearrangørene kan bruke slagord som fremmer fornuftig antibiotikabruk på sykehus, som overskrift på kommunikasjonsmateriell som faktaark, brosjyrer, plakater, annonser osv.

Campaign visuals