Sosiale medier i 2018

Antibiotikaresistens – hvor står vi?

Antibiotikaresistens er bakteriers evne til å stå imot virkningen av antibiotika. Antibiotikaresistens reduserer betydelig typene antibiotika som er tilgjengelig for behandling av mange sykdommer.

Før antibiotika ble oppdaget, døde tusenvis av mennesker av bakteriesykdommer, som lungebetennelse og postoperative infeksjoner. Etter at antibiotika ble oppdaget og tatt i bruk, har stadig flere bakterier som opprinnelig var mottakelige, blitt resistente og utviklet mange ulike måter å motstå antibiotika på. Ettersom resistensen øker og det ikke har blitt oppdaget og markedsført så mange nye typer antibiotika de siste årene, har antibiotikaresistens nå blitt en trussel mot folkehelsen.

Uten antibiotika kan vi bli satt tilbake til en ”før-antibiotisk tid”, hvor organtransplantasjoner, cellegift mot kreft, intensivbehandling og andre medisinske prosedyrer ikke lenger er mulig. Bakteriesykdommer vil spre seg og ikke lenger kunne behandles, med døden til følge.

Bare 70 år etter at antibiotika ble introdusert, står vi nå kanskje overfor en framtid uten effektive legemidler mot bakterieinfeksjoner.

Det er mange måter du kan delta i aktivitetene i tilknytning til Den europeiske antibiotikadagen på sosiale medier i 2018.

Find our online channels

Facebook: fb.com/EAAD.EU 
Twitter: @EAAD_EU 
Instagram: @EAAD_EU 

How to take part in the social media awareness campaign?

Find all you need for your social media communication on our website, join the action and spread the news! https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en/european-antibiotic-awareness-day-…

Hashtags around the campaign 

The online discussion can be tagged with a selection of hashtags we have monitored to be frequently used by us, other stakeholders and some regular Twitterers around the topic of EAAD: 

#EAAD, #AntibioticResistance, #Antibiotics & #KeepAntibioticsWorking

Facebook Live & live tweeting

On 18 November from 09.30 to 15.00 we will be tweeting live from our European Antibiotics Awareness Day 2019 Launch Event. You can watch and participate in the discussion; the event will be live-streamed on our Facebook page.

#KeepAntibioticsWorking

I forbindelse med Den europeiske antibiotikadagen ber vi blant annet leger, sykepleiere, sykehusledere, farmasøyter, bønder, veterinærer, politikere, fag- og pasientorganisasjoner, statlige institusjoner og publikum om å dele en melding på Twitter, Facebook eller Instagram, hvor de forklarer hva de gjør for å sikre at disse medisinene er effektive også i framtiden. Alle har et ansvar for å sikre at antibiotika fortsetter å virke!

Hvis du vil støtte kampanjen, kan du dele meldinger, bilder eller videoer i løpet av uken 12–18 november 2018, med emneknaggen #KeepAntibioticsWorking. Fortell verden hva du gjør, i yrkeslivet eller privatlivet ditt, på individuelt eller kollektivt nivå, for å bruke antibiotika på en ansvarlig måte slik at de fortsetter å virke!

 

Tvitring på direkten:

Den 15. november fra 09.00 til 13.00 tvitrer vi direkte fra vårt arrangement på EU-nivå i Brussel. Vi svarer på spørsmål med emneknaggen #EAAD. Du kan streame direkte fra vår YouTube-kanal eller Facebook-siden vår.

Twitter storm 2019

Global Twitter storm 

Once again, organisations from around the globe will tweet about #AntibioticResistance on 18 November at 14.00 CET to raise awareness of the issue. If you wish to participate, make sure to post this through your Twitter account at that time or during the day, together with hashtags that are relevant for you. 

Social media frames

These social media frames are online and can be used and promoted. Feel free to add them to your Twitter or Facebook profile photos!

Facebook frames

Frame one
Frame two

Twibbons

Twibbon one
Twibbon two

Social media accounts

European Antibiotic Awareness Day

Facebook
Instagram

European Centre for Disease Prevention and Control

Facebook
Twitter

Read more