Bli med på kampanjen

Bli partner

ECDC ser fram til å samarbeide med interessenter og organisasjoner som støtter eller driver kampanjer om fornuftig bruk av antibiotika relatert til både folke- og dyrehelse.

Hvis du kan delta i eller støtte Den europeiske antibiotikadagen, vil vi med glede samarbeide med deg og gi deg mer informasjon om våre aktiviteter og vårt materiell.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å bli vår partner:

ECDC Press Office
European Centre for Disease Prevention and Control
171 83 Stockholm
Sweden
Tel: +46 (0)8 586 01 678
Email: press@ecdc.europa.eu

Planlegge en kampanje

Hvis du arrangerer en kommunikasjonskampanje for å øke bevisstheten om fornuftig bruk av antibiotika, kan du bruke våre verktøykasser og kampanjemateriell.

Informasjon til pasienter 

Hvis du forskriver, kan du se på forskjellig materiell som forklarer pasientene hva antibiotikaresistens er og hvorfor det er viktig med riktig bruk av antibiotika.

Bli med oss på sosiale medier

Bli venn med oss på Facebook: http://www.facebook.com/EAAD.EU  
Følg oss på Twitter, tvitre #EAAD eller delta i våre twittersamtaler på EAAD: http://www.twitter.com/EAAD_EU   

Spre budskapet 

  • Snakk om den europeiske antibiotikadagen og hva den innebærer til venner, familie og kollegaer.
  • Hjelp til og annonser den europeiske antibiotikadagen i nyhetsbrev, på nettsteder, i media og på Internett, ved å sette inn en kobling på nettstedet ditt, i e-postsignaturen eller i bloggen din.
  • Skriv ut og spre informasjonsmateriellet som du finner på dette nettstedet.​