Preżentazzjoni għal dawk li jippreskrivu l-mediċina minn sptar

materjal ta’ informazzjoni preżentazzjoni materjal tat-toolkit

Preżentazzjoni li tista’ tintuża waqt is-sessjonijiet ta’ taħriġ fl-isptar li tagħti dettalji dwar il-kwistjonijiet ewlenin relatati mar-reżistenza antibijotika u l-modi li bihom jista’ jittejjeb l-użu antibijotiku. Fil-każ tat-tobba li joħorġu riċetti fl-isptar (kif ukoll l-ispiżjara tal-isptar), il-preżentazzjoni sservi bħala sors ta’ informazzjoni. Fil-każ tal-maniġers tal-isptar (kif ukoll kumitati ta’ amministrazzjoni tal-antibijotiċi jew kumitati farmaċewtiċi), il-preżentazzjoni għandha titqies bħala għodda biex jinxterdu informazzjoni u pariri importanti u utli għat-tobba prattikanti fl-isptar.

Il-materjal ta’ hawn taħt huwa disponibbli bl-Ingliż biss.

Niżżel

Kontenut relatat

Data

'Toolkit' immirat għal dawk li jippreskrivu mediċini fl-isptar

toolkit għall-komunikazzjoni

L-udjenza primarja fil-mira hi dawk li jippreskrivu l-antibijotiċi fi sptarijiet. L-udjenzi sekondarji huma maniġers ta’ sptarijiet u, f’livell inqas, spiżjara fi sptarijiet u kumitati għall-amministrazzjoni ta’ farmaċewtiċi / antibijotiċi.