Skeda Informattiva

materjal tat-toolkit

Il-koordinaturi ta’ kampanji huma mħeġġa jikkuntattjaw lis-soċjetajiet nazzjonali biex jiżguraw it-tqegħid tal-advertorjali fil-ġurnali u fil-pubblikazzjonjiet tagħhom jew is-soċjetajiet professjonali jkunu jistgħu jinkludu l-advertorjali fil-bullettini jew fil-ġurnali tagħhom.

Niżżel

Reklam - MT - [PDF-222.58 KB]

Kontenut relatat

Data

'Toolkit' immirat għal dawk li jippreskrivu mediċini fl-isptar

toolkit għall-komunikazzjoni

L-udjenza primarja fil-mira hi dawk li jippreskrivu l-antibijotiċi fi sptarijiet. L-udjenzi sekondarji huma maniġers ta’ sptarijiet u, f’livell inqas, spiżjara fi sptarijiet u kumitati għall-amministrazzjoni ta’ farmaċewtiċi / antibijotiċi.