Lista ta’ Kontroll

materjal ta’ informazzjoni materjal tat-toolkit

Il-lista ta’ kontroll hija kard żgħira li tista’ tinżamm fil-bwiet ta’ kowt u li tista’ tiġi kkonsultata bħal tfakkira tal-preskrizzjoni prudenti tal-antibijotiċi. Għandha l-għan li tipprovdi appoġġ prattiku lit-tobba li joħorġu riċetti dwar fatturi ewlenin relatati mal-preskrizzjoni ta’ antibijotiċi u dwar liema mistoqsijiet għandhom jistaqsu lilhom infushom it-tobba li joħorġu riċetti qabel, matul u wara li jieħdu d-deċiżjoni li jagħtu trattamenti antibijotiċi.

Related content

Data

'Toolkit' immirat għal dawk li jippreskrivu mediċini fl-isptar

toolkit għall-komunikazzjoni

L-udjenza primarja fil-mira hi dawk li jippreskrivu l-antibijotiċi fi sptarijiet. L-udjenzi sekondarji huma maniġers ta’ sptarijiet u, f’livell inqas, spiżjara fi sptarijiet u kumitati għall-amministrazzjoni ta’ farmaċewtiċi / antibijotiċi.