Il-midja soċjali fl-2018

Hemm għadd ta’ modi kif tingħaqad mal-moviment tal-midja soċjali tal-EAAD fl-2018:

Ir-reżistenza għall-antibijotiċi – fejn wasalna?

 

Ir-reżistenza għall-antibijotiċi hija l-ħila tal-batterji li jiġġieldu l-azzjoni ta’ antibijotiku. Ir-reżistenza għall-antibijotiċi tillimita serjament in-numru ta’ antibijotiċi disponibbli għall-kura ta’ ħafna mard.

Qabel ġew skoperti l-antibijotiċi, eluf ta’ nies mietu minn mard batteriku, bħal pulmonite jew infezzjoni wara kirurġija. Sa minn meta ġew skoperti u bdew jintużaw l-antibijotiċi, aktar u aktar batterji, li oriġinarjament kienu suxxettibbli, saru reżistenti u żviluppaw bosta modi differenti ta’ kif jiġġieldu l-antibijotiċi. Minħabba li r-reżistenza qiegħda tiżdied u tul dawn l-aħħar snin, ftit antibijotiċi ġodda ġew skoperti u mqiegħda fis-suq, ir-reżistenza għall-antibijotiċi issa hija theddida ewlenija għas-saħħa pubblika.

Mingħajr l-antibijotiċi, nistgħu nerġgħu nispiċċaw fl-“era ta’ qabel l-antibijotiċi”, fejn it-trapjanti tal-organi, il-kimoterapija għall-kanċer, il-kura intensiva u proċeduri mediċi oħrajn ma jibqgħux ikunu possibbli. Il-mard batteriku jista’ jinfirex u ma jibqax jiġi kkurat, u b’hekk jikkawża l-mewt.

70 sena biss wara l-introduzzjoni tal-antibijotiċi, qegħdin niffaċċjaw il-possibbiltà ta’ futur mingħajr mediċini effettivi għall-kura ta’ infezzjonijiet batteriċi.

# KeepAntibioticsWorking

Fl-okkażjoni tal-EAAD, qegħdin nitolbu lit-tobba, lill-infermiera, lill-maniġers tal-isptarijiet, lill-ispiżjara, lill-bdiewa, lill-veterinarji, lil dawk li jfasslu l-politika, lill-organizzazzjonijiet professjonali u tal-pazjenti, lill-istituzzjonijiet tal-gvern, u lill-pubbliku ġenerali, fost oħrajn, biex ixerrdu messaġġ permezz ta’ Twitter, Facebook jew Instagram li jispjega x'qegħdin jagħmlu biex jiżguraw li dawn il-mediċini jibqgħu effettivi. Kulħadd huwa responsabbli biex iżomm l-antibijotiċi jaħdmu!

Jekk tixtieq tappoġġja l-kampanja, ixxerred messaġġi, stampi jew vidjos matul il-ġimgħa tat-12—18 ta’ Novembru 2018, uża l-hashtag #KeepAntibioticsWorking. Għid lid-dinja x’tagħmel, fil-ħajja professjonali jew personali tiegħek, fil-livell individwali jew kollettiv, biex tuża l-antibijotiċi b’mod responsabbli u żżommhom jaħdmu!

Avveniment dirett fuq Twitter

Fil-15 ta’ Novembru mid-09:00 sas-13:00 ser inkunu live fuq Twitter mill-avveniment tagħna fil-livell tal-UE fi Brussell. Tista’ tara x-xandira diretta fuq il-kanal tagħna ta’ YouTube jew fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Ser inkunu qegħdin inwieġbu mistoqsijiet permezz tal-hashtag #EAAD.

Global Twitter storm

On 15 November, organisations from around the globe will tweet the same message at 14:00 CET: Antibiotic resistance is one of the most urgent global health threats. Everyone has a role to play in improving antibiotic use to help fight #AntibioticResistance.

If you wish to participate, make sure to post this through your Twitter account at that time or during the day, together with hashtags that are relevant for you.

Social media frames

These social media frames are online and can be used and promoted. Feel free to add them to your Twitter or Facebook profile photos!

Facebook frames

Frame one
Frame two

Twibbons

Twibbon one
Twibbon two

Social media accounts

European Antibiotic Awareness Day

Facebook
Instagram

European Centre for Disease Prevention and Control

Facebook
Twitter