Ko dara ECDC, lai saglabātu antibiotiku efektivitāti?

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) palīdz saglabāt antibiotiku efektivitāti, nodrošinot Eiropai labu pārskatu par antibiotiku rezistences un antibiotiku patēriņa situāciju, katru gadu atjauninot Eiropas uzraudzības datus, kā arī aktīvi veicina un atbalsta piesardzīgu antibiotiku lietošanu.

Ar šo tematu saistītās aktivitātes ECDC notiek saskaņā ar Rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem un veselības aprūpē iegūtu infekciju programmu. ECDC galvenās darba jomas ir uzraudzība, epidemioloģiskās informācijas vākšana, uz pierādījumiem balstītu norādījumu un sistemātisku pārskatu sagatavošana, kā arī ES dalībvalstu apmācība un atbalsts. ECDC arī ir izveidojis un regulāri atjaunina tiešsaistes resursu direktoriju attiecībā uz rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem un veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli nolūkā atbalstīt ES dalībvalstis, kurām nepieciešams izstrādāt valsts pamatnostādnes.

Kopš 2008. gada ECDC koordinē Eiropas Antibiotiku dienu, kas ir sabiedrības veselības iniciatīva, kuras mērķis ir izstrādāt platformu un atbalstu nacionālajām kampaņām par piesardzīgu antibiotiku lietošanu. Visā Eiropā katru gadu 18. novembrī atzīmē Eiropas Antibiotiku informācijas dienu.

ECDC sadarbojas arī ar daudzām profesionālajām un pacientu organizācijām, Eiropas Komisiju, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, Eiropas Zāļu aģentūru un Pasaules Veselības organizācijas reģionālo Eiropas biroju, kā arī starptautiskām kampaņām Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Jaunzēlandē, Kanādā un Japānā, lai veiktu virkni pasākumu rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem novēršanai.