Materiāli zāļu izrakstītājiem slimnīcās

komunikācijas rīkkopa

Šajā mājas lapā ir lejupielādēšanai pieejami kampaņas komunikāciju materiāli, un mēs aicinām izmantot šos materiālus vietējām un nacionālām kampaņām un pasākumiem.

Primārā mērķauditorija ir ārsti, kuri slimnīcā paraksta antibiotiku terapijas. Sekundārā auditorija ir slimnīcu vadītāji un mazākā mērā arī slimnīcu farmaceiti un farmācijas/antibiotiku pārvaldības komitejas.

Par lejuplādējamiem materiāliem

Šajā lapā pieejamie kampaņas komunikāciju materiāli ir izstrādāti, lai veicinātu koordinētu kampaņas materiālu veidošanu Eiropas Antibiotiku dienai visās ES dalībvalstīs. Tie nodrošina vienotu kampaņas vizuālo tēlu un saturu visās ES dalībvalstīs, galveno ziņu palīdzot veidot vieglāk uztveramu un atbilstošāku, tādā veidā arī vieglāk iegaumējamu.

Materiālu rīkkopa

Data

Ekrānsaudzētājs

materiālu rīkkopa

Slimnīcu datoros var uzstādīt ekrānsaudzētājus, kuros var izmantot kampaņas vizuālos materiālus, lai nodotu būtiskākos vēstījumus.

Galvenie vēstījumi zāļu izrakstītājiem slimnīcās

Uzziniet par antibiotiku rezistences problēmu, kā to veicina antibiotiku lietošana, kā arī kāpēc un kādā veidā veicināt antibiotiku apdomīgu lietošanu.

Data

Reklāmkarogs

materiālu rīkkopa

Var izmantot tīmekļa vietnēs, lai palīdzētu novirzīt apmeklētājus uz Eiropas Antibiotiku informācijas dienas tīmekļa vietni.

Zemāk norādītie materiāli ir pieejami tikai angļu valodā

Data

Kampaņas saukļi

materiālu rīkkopa

Kampaņas organizētāji kā virsrakstus tādiem komunikācijas materiāliem kā faktu lapas, brošūras, plakāti, sludinājumi utt., var izmantot saukļus apdomīgai antibiotiku lietošanai slimnīcās.

Campaign visuals