Kā plānot kampaņu

Mērķis šim ECDC kampaņas komunikācijas materiālam par Eiropas Antibiotiku dienu ir atbalstīt Eiropas valstu veselības aizsardzības iestāžu veiktos pasākumus, lai visā Eiropā īstenotu viegli uztveramu un vienotu komunikācijas kampaņu par antibiotiku racionālu lietošanu.

Ar šiem palīglīdzekļiem tiek piedāvātas kampaņas materiālu sagataves, ko var piemērot izmantošanai dalībvalstu līmenī, kā arī ieteikumi, kā kampaņas organizētāji varētu piesaistīt auditorijas uzmanību, lai veicinātu antibiotiku pareizu un atbildīgu lietošanu.