Pamatinformācija neatliekamās palīdzības nodaļām [ārstiem un vadītājiem]

informācijas materiāls būtiskākie vēstījumi materiālu rīkkopa

1.    Tā kā Jūs atrodaties starp slimnīcu un sabiedrību, Jums ir svarīga funkcija antibiotiku izrakstīšanas prakses uzlabošanā gan stacionāros, gan ambulatorajās veselības aprūpes iestādēs [77].

2.    Jūsu nodaļā uzsāktā antibiotiku terapija būtiski ietekmē to, kāda terapija tiek turpināta slimnīcā un ambulatoros apstākļos [77].

Uzdevumi

3.    Klīniskie uzdevumi attiecībā uz antibiotiku lietošanas uzlabošanu ir šādi [102] [ekspertu vienošanās]:
a)    ievērot vietējās uz pierādījumiem balstītās antibiotiku lietošanas pamatnostādnes izplatītajām infekcijām; 
b)    lemt par pirmo antibiotiku devu stacionētajiem pacientiem;
c)    paņemt atbilstošās kultūras pirms antibiotiku terapijas uzsākšanas, kas ļaus pielāgot vai pārtraukt antibakteriālo terapiju hospitalizācijas laikā;
d)    informēt stacionāru un ambulatoro aprūpes iestāžu speciālistus par visiem attiecīgajiem pacientu fona un ārstēšanas lēmumiem;
e)    informēt pacientus (un viņu ģimenes locekļus) par indikāciju lietot antibiotikas, par iespējamām blakusparādībām un pareizu lietošanu.

4.    Nodaļas uzdevumi ir šādi [77][ekspertu vienošanās]:
a)    padarīt pieejamas uz pierādījumiem balstītas slimnīcas antibiotiku lietošanas pamatnostādnes un klīniskos ceļus, lai diagnosticētu, ārstētu un pārvaldītu visbiežāk sastopamās infekcijas Jūsu nodaļā (t. i., elpceļu infekcijas, ādas un mīksto audu infekcijas, urīnceļu infekcijas un sepsi). Tajos jāietver indikācijas, zāļu izvēle, deva, ievadīšanas veids un ārstēšanas ilgums;
b)    nodrošināt, ka pamatnostādnes ietver vietējos mikrobioloģiskos un antibiotiku rezistences modeļus un atspoguļo esošo slimnīcu formulāru;
c)    uzlabot mikrobioloģisko kultūru datu pārraudzību un interpretāciju reālajā laikā, saskaņojot ar mikrobioloģijas laboratoriju, lai efektīvi informētu zāļu izrakstītājus par rezultātiem;
d)    izglītot darbiniekus par infekciju slimībām un antibiotiku piesardzīgu lietošanu.

5. Lietas, ko Jūs varat darīt
    Ievērojiet antibiotiku ārstēšanas protokolus saskaņā ar uz pierādījumiem balstītām pamatnostādnēm (piemēram, sepsei [74], urīnceļu infekcijām [103], ādas un mīksto audu infekcijām [104]), kā arī piemērojiet infekciju profilakses un kontroles pasākumus, kas noteikti Jūsu vidē [31] [ekspertu vienošanās].

6.    Izrakstot antibiotikas, rūpīgi izskatiet pacienta slimības vēsturi, ietverot nesen lietotās antibiotikas, alerģijas pret zālēm, imūnsupresīvās terapijas lietošanu un antibiotiku rezistences riska faktorus (piemēram, nesen veikta hospitalizācija, nesen veikta ārstnieciska procedūra vai nesens ceļojums ārpus Eiropas) [31].

7.    Paturiet prātā vietējos antibiotiku rezistences modeļus sabiedrībā, slimnīcā un nodaļā [31] [ekspertu vienošanās].

8.    Ārstēšanu ar antibiotikām sāciet tikai tad, ja ir bakteriālas infekcijas pazīmes, un neārstējiet kolonizāciju [31,72].

9.    Izvairieties no nevajadzīgas profilakses ar antibiotiku terapiju [31,73].

10.    Pacientiem ar smagu infekciju pēc iespējas ātrāk uzsāciet efektīvu antibiotiku lietošanu [31,74].

11.    Pārliecinieties, ka pirms antibiotiku terapijas uzsākšanas ir paņemtas kultūras [31,42,70,71].

12.    Pacienta kartē dokumentējiet norādes par ārstēšanu ar antibiotikām, zāļu izvēli, devu, ievadīšanas veidu un ārstēšanas ilgumu [31,42,70,71].

13.    Ja rodas šaubas pirms antibiotiku izrakstīšanas [25,26,53,70] [ekspertu vienošanās]:
•    pārbaudiet vietējos, reģionālos un nacionālos epidemioloģiskos datus;
•    lūdziet pieredzējušāka kolēģa vai antibiotiku pārvaldības grupas locekļa ieteikumus un padomus.

14.    Regulāri piedalieties apmācības kursos un sanāksmēs, kurās tiek veicināts, lai slimnīcās tiktu ieviests turpmāk uzskaitītais: a) piesardzīga antibiotiku lietošana, b) uz pierādījumiem balstītas vietējās antibiotiku lietošanas pamatnostādnes un c) infekciju profilakses un kontroles pasākumi [52,53].