Laiškas vaistus išrašantiems ligoninių gydytojams

priemonių rinkinio medžiaga

Ligoninės vadovybei skirtas pavyzdinis laiškas, kuriame pristatoma Europos supratimo apie antibiotikus dienos kampanija ir raginama remti įvairių sektorių antibiotikų priežiūros strategijų įgyvendinimą.

Informacinė medžiaga pateikiama tik anglų kalba.

Atsisiųsti

Susijęs turinys

Data

Vaistus išrašantiems ligoninių gydytojams skirtas informacinių priemonių rinkinys

komunikacijos priemonių rinkinys

Pagrindinė tikslinė auditorija yra vaistus išrašantys ligoninių gydytojai. Antrinė auditorija yra ligoninių vadovai ir mažesne apimtimi ligoninių vaistininkai ir vaistų / antibiotikų priežiūros komitetai.