Vaistus išrašantiems ligoninių gydytojams skirtas informacinių priemonių rinkinys

komunikacijos priemonių rinkinys

Šiame tinklalapyje galima atsisiųsti kampanijos informacinę medžiagą, kuria kviečiame naudotis vykdant vietos ir nacionalines kampanijas bei renginius.

Pagrindinė tikslinė auditorija yra vaistus išrašantys ligoninių gydytojai. Antrinė auditorija yra ligoninių vadovai ir mažesne apimtimi ligoninių vaistininkai ir vaistų / antibiotikų priežiūros komitetai.

Apie atsisiunčiamą medžiagą

Šiame tinklalapyje pateikiama kampanijos informacinė medžiaga buvo parengta siekiant suderinti medžiagos, skirtos Europos supratimo apie antibiotikus dienai, kūrimą ES valstybėse narėse. Ji visose ES valstybėse narėse vykdomoms kampanijoms suteikia bendrą vaizdinį tapatumą ir turinį, o taip pat padeda pasiekti, kad pagrindinės mintys būtų lengviau atpažįstamos, suderintos, taigi ir lengviau įsimenamos.

Priemonių rinkinio medžiaga

Data

Ekrano užsklanda

priemonių rinkinio medžiaga

Ligoninių kompiuteriuose gali būti įdiegiama ekrano užsklanda, kurioje būtų naudojama kampanijos vaizdinė medžiaga ir taip perduodamos pagrindinės žinutės.

Esminės komunikacijos žinutės vaistus skiriantiems ligoninių gydytojams

Sužinokite apie atsparumo antibiotikams problemą, apie tai, kaip ją sukeliame vartodami antibiotikus, ir kodėl ir kaip reikia skatinti apdairų antibiotikų vartojimą.

Data

Reklāmkarogs

priemonių rinkinio medžiaga

Gali būti naudojama svetainėse siekiant nukreipti srautą į Europos supratimo apie antibiotikus dienos svetainę.

Informacinė medžiaga pateikiama tik anglų kalba

Data

Kampanijos šūkiai

priemonių rinkinio medžiaga

Šūkius, kuriais siekiama skatinti racionalų antibiotikų vartojimą ligoninėse, kampanijos rengėjai gali panaudoti kaip informacinės medžiagos, pvz., informacijos suvestinių, brošiūrų, plakatų, reklaminių lankstinukų ir pan., antraštes.

Campaign visuals