Ką daro Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, kad antibiotikai išliktų veiksmingi?

Kasmet atnaujindamas Europos epidemiologinės priežiūros duomenis, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) siekia, kad Europos visuomenė būtų gerai informuota apie atsparumo antibiotikams ir jų vartojimo padėtį, ir taip padeda užtikrinti antibiotikų veiksmingumą; be to, ECDC aktyviai propaguoja ir palaiko racionalų antibiotikų naudojimą.

Su šia tema susijusi ECDC veikla vykdoma pagal Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų programa. ECDC pagrindinės darbo sritys apima epidemiologinę stebėseną, epidemiologinę žvalgybą įrodymais pagrįstų rekomendacijų rengimą ir sistemines peržiūras, mokymus, paramą ES valstybėms narėms. Siekdamas padėti ES valstybėms narėms parengti nacionalines gaires, ECDC taip pat pristatė ir reguliariai atnaujina atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės internetinių išteklių katalogą.

Nuo 2008 m. ECDC koordinuoja Europos informavimo apie antibiotikus dieną – visuomenės sveikatai skirtą iniciatyvą, kuria siekiama suteikti platformą ir padėti rengti nacionalines racionalaus antibiotikų naudojimo kampanijas. Europos informavimo apie antibiotikus diena kasmet visoje Europoje minima lapkričio 18 d.

Siekdama imtis veiksmų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemai spręsti, ECDC taip pat bendradarbiauja su įvairiomis profesinėmis ir pacientų organizacijomis, Europos Komisija, Europos maisto saugos tarnyba, Europos vaistų agentūra ir Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniu biuru, taip pat su tarptautinių kampanijų Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Kanadoje ir Japonijoje rengėjais.