Pagrindinė informacija skubiosios pagalbos skyriams [gydytojams ir vadovams]

informacinė medžiaga pagrindinės žinutės priemonių rinkinio medžiaga

1.    Jūs atliekate svarbų vaidmenį siekiant gerinti antibiotikų skyrimo tiek stacionare, tiek ambulatoriškai gydomiems pacientams tvarką, kadangi jūsų įstaiga yra tarpinė ligoninę ir visuomenę siejanti vieta [77].

2.    Jūsų skyriuje pradėtas taikyti gydymo antibiotikais režimas turi didelę įtaką vėliau ligoninėje ir išėjus iš ligoninės tęsiamai terapijai [77].

Uždaviniai

3.    Su antibiotikų vartojimo padėties gerinimu susiję klinikinės praktikos srities uždaviniai [102] [bendru ekspertų sutarimu]:
a)    vadovautis įrodymais pagrįstomis vietos gairėmis dėl paplitusių infekcijų gydymo antibiotikais; 
b)    priimti sprendimus dėl pirmos antibiotikų dozės stacionare gydomiems pacientams;
c)    prieš pradedant antibiotikų terapiją, paimti atitinkamus pasėlius, kurie suteiks galimybę pritaikyti arba nutraukti antibiotikų terapiją hospitalizacijos laikotarpiu;
d)    pranešti apie visą aktualią bendro pobūdžio informaciją apie pacientą ir su gydymu susijusius sprendimus gydytojams, kurie toliau stebės stacionare arba ambulatoriškai gydytus pacientus;
e)    informuoti pacientus (ir jų šeimos narius) apie indikaciją, pagal kurią paskirtas gydymas antibiotikais, apie galimą šalutinį poveikį ir tinkamą antibiotikų vartojimą.

4.    Skyriaus uždaviniai [77] [bendru ekspertu sutarimu]:
a)    užtikrinti galimybę susipažinti su įrodymais pagrįstomis ligoninės gairėmis dėl gydymo antibiotikais ir klinikine jūsų skyriuje dažniausiai nustatomų infekcijų (t. y. kvėpavimo takų, odos ir minkštųjų audinių, šlapimo takų infekcijų ir sepsio) diagnozavimo, gydymo ir valdymo tvarka. Šiuose dokumentuose turėtų būti nurodyta indikacija, vaisto pasirinkimo galimybės, vaisto dozė, jo vartojimo būdas ir gydymo trukmė;
b)    užtikrinti, kad į gaires būtų įtraukti duomenys apie vietos mikrobiologinius ir atsparumo antibiotikams ypatumus ir būtų atsižvelgta į tuo metu galiojantį ligoninės vaistųsąrašą;
c)    stiprinti ką tik gautų mikrobiologinio pasėlio tyrimo duomenų kontrolę ir vertinimą, koordinuojant savo veiksmus su mikrobiologijos laboratorija, kad būtų galima veiksmingai perduoti rezultatus vaistus skiriantiems gydytojams;
d)    šviesti darbuotojus infekcinių ligų ir racionalaus antibiotikų vartojimo klausimais.

Ką galite padaryti

5.    Laikykitės gydymo antibiotikais protokolų, remdamiesi įrodymais pagrįstomis gairėmis (pvz., dėl sepsio [74], šlapimo takų infekcijų [103], odos ir minkštųjų audinių infekcijų [104]), ir taikykite savo įstaigoje nustatytas infekcijų prevencijos ir kontrolės priemones [31] [bendru ekspertų sutarimu].

6.    Skirdami antibiotikus, išsamiai įvertinkite paciento ligos istoriją, įskaitant informaciją apie neseniai vartotus antibiotikus, alergiją vaistams, taikytą imunosupresinę terapiją ir atsparumo antibiotikams rizikos veiksnius (pvz., neseniai ligoninėje taikytą gydymą, neseniai atliktą procedūrą arba neseniai įvykusią kelionę į ne Europos šalį) [31].

7.    Nuolat domėkitės vietos atsparumo antibiotikams ypatumais savo bendruomenėje, ligoninėje ir skyriuje [31] [bendru ekspertų sutarimu].

8.    Gydymą antibiotikais pradėkite tik esant bakterinės infekcijos požymiams, ir netaikykite gydymo, jei nustatyta tik kolonizacija [31,72].

9.    Venkite nebūtinos profilaktikos antibiotikais [31,73].

10.    Esant sunkiai infekcijai, kuo skubiau pradėkite gydymą veiksmingais antibiotikais [31,74].

11.    Užtikrinkite, kad prieš pradedant vartoti antibiotikus, būtų paimti pasėliai [31,42,70,71].

12.    Paciento kortelėje įrašykite jam paskirto gydymo antibiotikais indikaciją, pasirinktą vaistą, jo dozę, vartojimo būdą ir gydymo trukmę [31,42,70,71].

13.    Jeigu prieš skirdami antibiotiką abejojate, turėtumėte [25,26,53,70] [bendru ekspertų sutarimu]:
•    peržiūrėti vietos, regioninius ir nacionalinius epidemiologinius duomenis;
•    pasitarti su vyresniuoju kolega arba antibiotikų vartojimo valdymo grupės nariu.

14.    Nuolat dalyvaukite mokymo kursuose ir posėdžiuose, kurie rengiami siekiant padėti ligoninėje įgyvendinti: a) racionalaus antibiotikų vartojimo programą, b) įrodymais pagrįstas vietos gaires dėl antibiotikų vartojimo ir c) infekcijų prevencijos ir kontrolės priemones [52,53].