Kako ECDC radi na održavanju djelotvornosti antibiotika?

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) pridonosi održavanju djelotvornosti antibiotika tako što godišnjim ažuriranjem svojih nadzornih podataka na razini Europe osigurava da Europa ima dobar pregled stanja u pogledu otpornosti na antibiotike i potrošnje antibiotika te tako što aktivno promiče i zagovara razboritu upotrebu antibiotika.

Aktivnosti ECDC-a povezane s tom temom odvijaju se u okviru Programa za antimikrobnu otpornost i infekcije povezane s pružanjem zdravstvene skrbi. Glavna područja djelovanja ECDC-a uključuju nadzor, obavješćivanje o epidemijama, izradu smjernica i sustavnih revizija koje se temelje na dokazima, obuku, potporu državama članicama EU-a. Osim toga, ECDC je pokrenuo i redovito ažurira direktorij internetskih izvora za prevenciju i nadzor antimikrobne otpornosti i infekcija povezanih s pružanjem zdravstvene skrbi radi pružanja pomoći državama članicama EU-a koje trebaju izraditi nacionalne smjernice.

Od 2008. ECDC organizira Europski dan svjesnosti o antibioticima – inicijativu za javno zdravlje čiji je cilj osiguravanje platforme za nacionalne kampanje za razboritu upotrebu antibiotika i pružanje podrške takvim kampanjama. Europski dan svjesnosti o antibioticima obilježava se 18. studenoga svake godine u cijeloj Europi.

U cilju provedbe niza mjera za rješavanje problema antimikrobne otpornosti ECDC surađuje i s brojnim strukovnim organizacijama i organizacijama pacijenata, Europskom komisijom, Europskom agencijom za sigurnost hrane, Europskom agencijom za lijekove i Regionalnim uredom za Europu Svjetske zdravstvene organizacije, kao i međunarodnim kampanjama u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Novom Zelandu, Kanadi i Japanu.