Slogani kampanje

materijal iz kompleta

Slogani za promicanje racionalne primjene antibiotika u bolnicama, mogu ih upotrebljavati organizatori kampanja kao zaglavlja na informativnim materijalima poput informativnih članaka, brošura, plakata, oglasa itd.

Niže navedeni materijali dostupni su samo na Engleskom jeziku.

Preuzimanje

Slogani kampanje - HR - [DOC-86 KB]

Povezani sadržaji

Data

Komplet informativnog materijala koji se koristi kada su ciljna skupina propisivači u bolnicama

komunikacijski materijal

Primarna ciljana publika jesu propisivači antibiotika u bolnicama. Sekundarna ciljana publika jesu uprave bolnica i u manjoj mjeri bolnički ljekarnici i odbori za nadzor antibiotika / farmaceutskih proizvoda.