Čuvajte se umjesto da odmah posežete za antibioticima

informativni materijal materijal iz kompleta videozapis

Prekomjerna i pogrešna primjena antibiotika može uzrokovati antimikrobnu otpornost. Ako ste prehlađeni ili imate gripu, čuvajte se umjesto da odmah posežete za antibioticima. Više informacija na: www.antibiotic.ecdc.europa.eu