Planiranje kampanje

Materijali za kampanju ECDC-a za Europski dan svjesnosti o antibioticima namijenjeni su da koriste kao potpora aktivnostima koje provode europske nacionalne zdravstvene institucije za uspješnu i sveobuhvatnu informativnu kampanju o razumnoj potrošnji antibiotika u čitavoj Europi.

Kompleti sadrže ogledne materijale za kampanju koji se mogu prilagoditi uporabi na državnoj razini i daju savjete kako organizatori kampanje mogu privući pozornost građana u svrhu promicanja prikladne i razumne uporabe antibiotika.