Partneri i izvori

mreže i partnerstva

Europski centar za suzbijanje i kontrolu bolesti (ECDC) usko surađuje s Europskom komisijom i drugim agencijama EU-a, interesnim skupinama i organizacijama koje podržavaju ili provode kampanje za podizanje svijesti o razumnoj uporabi antibiotika u pogledu zdravlja i ljudi i životinja, u skladu s integriranim pristupom Europske komisije „jedno zdravlje“.  EAAD pozdravlja dijalog s drugim organizacijama koje su zainteresirane za sudjelovanje u ovoj inicijativi.

​Druge agencije EU-a i međunarodna suradnja

ECDC blisko surađuje s agencijama EU-a, kao što je  Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europska agencija za lijekove (EMA), uključujući i projekt europskog dana svijesti o antibioticima. ECDC je također sudionik Transatlantske radne skupine za rezistenciju na antimikrobike (TATFAR) – američko-europske suradnje vezana uz pitanja rezistencije na antimikrobike koja se mogu bolje riješiti intenziviranjem transatlantske suradnje. 

European Food Safety Authority (EFSA)

European Medicines Agency (EMA)

Transatlantic Taskforce on Antimicrobial Resistance (TATFAR)

Kampanja za podizanje svijesti o antibioticima na svjetskoj razini

 

EAAD kao partner sudjeluje i u drugim kampanjama za podizanje svijesti o rezistenciji na antimikrobike diljem svijeta.​

EU-Funded Projects 

e-Bug:

Besplatni obrazovni materijali za primjenu u školama i kućanstvima dostupni su na 31 jeziku i čine učenje o mikroorganizmima, širenju, suzbijanju i liječenju infekcija zabavnim i pristupačnim svim uzrastima učenika.

United States

Canada 

Australia

Antibiotic awareness week:

New Zealand

Stručne organizacije i zdravstvena mreža EU-a

U postupku pripreme i organizacije Europskog dana svjesnosti o antibioticima, Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) surađivao je s i uživao u podršci europski strukovnih udruženja i zdravstvenih mreža.

European Health Management Association (EHMA)

The European Health Management Association is a non-profit membership organisation that focusses on enhancing the capacity and capability of health management to deliver high quality healthcare.