Ljekarničke vrećice

materijal iz kompleta

ECDC ne želi ni na koji način potaknuti prekomjernu upotrebu vrećica jer se u većini zemalja želi smanjiti njihova upotreba radi sprečavanja stvaranja nepotrebnog otpada. Međutim, jasno je da u nekim zemljama vrećice iz ljekarne postanu neka vrsta „polutrajnog spremnika” za lijekove i medicinsku dokumentaciju, pa se stoga na njih mogu ispisati vizualni elementi te tako prenositi poruke u vezi s racionalnom primjenom antibiotika.

Pharmacy bags: Self-medication with antibiotics ​ [HR]

Povezani sadržaji