Prezentacija za propisivače u bolnicama

informativni materijal prezentáció materijal iz kompleta

Prezentacija koja se može koristiti na stručnim skupovima detaljno opisuje glavne probleme rezistencije bakterija na antibiotike i načine kako poboljšati primjenu antibiotika. Liječnicima u bolnicama (i bolničkim ljekarnicima) ova prezentacija služi kao izvor informacija. Ravnateljima bolnica (i povjerenstvima za antibiotike ili povjerenstvima za lijekove) ova bi prezentacija mogla poslužiti kao alat za širenje važnih informacija i korisnih savjeta liječnicima u bolnicama.

Niže navedeni materijali dostupni su samo na Engleskom jeziku.

Preuzimanje

Povezani sadržaji