Pismo propisivačima antibiotika u bolnicama

materijal iz kompleta

Ogledno pismo namijenjeno upravi bolnica u kojem se predstavlja Europski dan svjesnosti o antibioticima i poziva na pružanje podrške u provedbi višesektorskih strategija nadzora antibiotika.

Niže navedeni materijali dostupni su samo na Engleskom jeziku.

Preuzimanje

Povezani sadržaji

Data

Komplet informativnog materijala koji se koristi kada su ciljna skupina propisivači u bolnicama

komunikacijski materijal

Primarna ciljana publika jesu propisivači antibiotika u bolnicama. Sekundarna ciljana publika jesu uprave bolnica i u manjoj mjeri bolnički ljekarnici i odbori za nadzor antibiotika / farmaceutskih proizvoda.