Mrežni natpis

materijal iz kompleta

Može se upotrebljavati na internetskim stranicama kako bi se promet preusmjerio na internetsku stranicu Europskog dana svjesnosti o antibioticima.

Mrežni natpis

Preuzimanje

Thumbnail
Mrežni natpis - HR - [GIF-56.39 KB]

Povezani sadržaji

Data

Komplet informativnog materijala koji se koristi kada su ciljna skupina propisivači u bolnicama

komunikacijski materijal

Primarna ciljana publika jesu propisivači antibiotika u bolnicama. Sekundarna ciljana publika jesu uprave bolnica i u manjoj mjeri bolnički ljekarnici i odbori za nadzor antibiotika / farmaceutskih proizvoda.