Čuvar zaslona

materijal iz kompleta

Na računalima u bolnicama može se instalirati čuvar zaslona s vizualnim elementima iz kampanje u svrhu prenošenja ključnih poruka.

Preuzimanje

Povezani sadržaji

Data

Komplet informativnog materijala koji se koristi kada su ciljna skupina propisivači u bolnicama

komunikacijski materijal

Primarna ciljana publika jesu propisivači antibiotika u bolnicama. Sekundarna ciljana publika jesu uprave bolnica i u manjoj mjeri bolnički ljekarnici i odbori za nadzor antibiotika / farmaceutskih proizvoda.