Informativne brošure

materijal iz kompleta

Koordinatore kampanja potiče se da stupe u kontakt s nacionalnim društvima kako bi osigurali da se njihovi oglasi nalaze u časopisima i publikacijama ili pak stručna društva mogu uključiti oglase u svojim brošurama ili časopisima

Preuzimanje

Advertorijal - HR - [PDF-204.94 KB]

Povezani sadržaji

Data

Komplet informativnog materijala koji se koristi kada su ciljna skupina propisivači u bolnicama

komunikacijski materijal

Primarna ciljana publika jesu propisivači antibiotika u bolnicama. Sekundarna ciljana publika jesu uprave bolnica i u manjoj mjeri bolnički ljekarnici i odbori za nadzor antibiotika / farmaceutskih proizvoda.