Komplet informativnog materijala koji se koristi kada su ciljna skupina propisivači u bolnicama

komunikacijski materijal

Svrha ovog kompleta informativnog materijala jest pružiti podršku naporima na nacionalnoj razini kako bi se povećala razumna uporaba antibiotika u bolnicama putem distribucije edukacijskih i informativnih materijala temeljenih na dokazima. Komplet informativnog materijala sadrži predloške i ključne poruke temeljene na dokazima, koji se mogu prilagoditi primjeni na nacionalnoj razini, te prijedloge za komunikaciju poruka o razumnoj primjeni antibiotika ciljnoj publici.

Primarna ciljna publika Europskog dana svjesnosti o antibioticima 2010. su propisivači antibiotika u bolnicama. Sekundarna publika su ravnatelji bolnica, te u manjoj mjeri bolnički ljekarnici i povjerenstva za lijekove/povjerenstva za antibiotike.

Ogledni materijali sadrže ključne informacije i opće poruke, no polučit će najbolje rezultate ako se prilagode potrebama i situacijama u svakoj pojedinoj državi ili čak u pojedinoj bolnici. Problemi povezani s rezistencijom antibiotika u bolničkom okruženju mogu se razlikovati od jedne države članice do druge.

Materijali za komunikaciju kampanje Europskog dana svjesnosti o antibioticima

Materijali za komunikaciju kapanje objavljeni na ovoj internet stranici dostupni su za preuzimanje. Slobodno koristite materijale u lokalnim i nacionalnim kampanjama i događajima.

Informacije o materijalima koji su dostupni za preuzimanje

The campaign communication materials provided on this page were created with the aim of facilitating the development of coordinated campaign materials on European Antibiotic Awareness Day in EU member states. They provide a common visual identity and content to the campaigns across the EU member states and help to make the messages more recognisable and consistent, thus more memorable.

Materijal iz kompleta

Niže navedeni materijali dostupni su samo na Engleskom jeziku

Data

Slogani kampanje

materijal iz kompleta

Slogani za promicanje racionalne primjene antibiotika u bolnicama, mogu ih upotrebljavati organizatori kampanja kao zaglavlja na informativnim materijalima poput informativnih članaka, brošura, plakata, oglasa itd.

Campaign visuals