Doctor. © Istockphoto

#KeepAntibioticsWorking

Ar ócáid EAAD, táimid ag iarraidh ar dhochtúirí, altraí, bainisteoirí ospidéil, cógaiseoirí, feirmeoirí, tréidlianna, lucht déanta beartas, eagraíochtaí gairmiúla agus othar, institiúidí rialtais agus an pobal i gcoitinne, i measc daoine eile, teachtaireacht a roinnt trí Twitter, Facebook nó Instagram, ag míniú a bhfuil á dhéanamh acu lena chinntiú go mbeidh na cógais seo éifeachtach i gcónaí. Más mian leat tacú leis an bhfeachtas, déan teachtaireachtaí, pictiúir nó físeáin a chomhroinnt le linn na seachtaine 12—18 Samhain 2018, trí úsáid a bhaint as an haischlib #KeepAntibioticsWorking.

Léigh tuilleadh