Cur i láthair d’oideasóirí ospidéil

ábhar faisnéise cur i láthair ábhar foireann uirlisí

Seo cur i láthair a d’fhéadfaí a úsáid i seisiúin oiliúna ospidéil; sonraítear ann na príomhcheisteanna a bhaineann le frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach agus slite chun úsáid antaibheathach a fheabhsú. I gcás oideasóirí ospidéil (agus cógaiseoirí ospidéil) beidh an cur i láthair ina fhoinse eolais. I gcás bainisteoirí ospidéil (chomh maith le coistí maoirseachta antaibheathach nó coistí cógaisíochta) ba cheart féachaint ar an gcur i láthair mar uirlis le faisnéis thábhachtach agus leideanna cabhracha a scaipeadh do chleachtóirí san ospidéal.

Tá na hábhair thíos ar fáil as Béarla amháin.

Íoslódáil

Inneachar gaolmhar