Bileog faisnéise

ábhar foireann uirlisí

Tugtar spreagadh do chomhordaitheoirí feachtais teagmháil a dhéanamh le cumainn náisiúnta chun a chinntiú go bhfoilsítear an fógarfhocal ina gcuid irisleabhar agus foilseachán. Mar mhalairt air sin, d’fhéadfadh cumainn ghairmiúla an fógarfhocal a fhoilsiú ina gcuid nuachtlitreacha agus irisleabhar.

Íoslódáil

Fógra - GA - [PDF-222.2 KB]

Inneachar gaolmhar

Data

Foireann uirlisí d’ábhair faisnéise dírithe ar ordaitheoirí ospidéil

foireann uirlisí cumarsáide

Is iad oideasóirí antaibheathach in ospidéil an spriocphobal príomha. Is iad bainisteoirí ospidéil, cógaiseoirí ospidéil agus coistí maoirseachta cógaisíochta/antaibheathach an spriocphobal tánaisteach.