Bileog faisnéise

ábhar foireann uirlisí

Tugtar spreagadh do chomhordaitheoirí feachtais teagmháil a dhéanamh le cumainn náisiúnta chun a chinntiú go bhfoilsítear an fógarfhocal ina gcuid irisleabhar agus foilseachán. Mar mhalairt air sin, d’fhéadfadh cumainn ghairmiúla an fógarfhocal a fhoilsiú ina gcuid nuachtlitreacha agus irisleabhar.

Íoslódáil

Fógra - GA - [PDF-222.2 KB]

Inneachar gaolmhar