Seicliosta

ábhar faisnéise ábhar foireann uirlisí

Is cárta beag é seo an seicliosta a d’fhéadfaí a choimeád i bpócaí an chóta bháin agus a úsáid mar shlí le hantaibheathaigh a ordú go ciallmhar. Féachann sé le tacaíocht phraiticiúil a sholáthar d’oideasóirí ar cheisteanna tábhachtacha maidir le hordú antaibheathach agus cad iad na ceisteanna ar cheart d’oideasóirí a chur orthu féin sula ndéanann siad an cinneadh antaibheathach a thabhairt d’othar, fad a bhíonn sé á thabhairt agus i ndiaidh é a thabhairt.

Íoslódáil

Seicliosta - GA - [PDF-264.19 KB]

Related content

Data

Foireann uirlisí d’ábhair faisnéise dírithe ar ordaitheoirí ospidéil

foireann uirlisí cumarsáide

Is iad oideasóirí antaibheathach in ospidéil an spriocphobal príomha. Is iad bainisteoirí ospidéil, cógaiseoirí ospidéil agus coistí maoirseachta cógaisíochta/antaibheathach an spriocphobal tánaisteach.