Foireann uirlisí d’ábhair faisnéise dírithe ar ordaitheoirí ospidéil

foireann uirlisí cumarsáide

Is féidir ábhair chumarsáide a íoslódáil ón leathanach gréasáin seo, agus molaimid na hábhair seo a úsáid i bhfeachtais agus in imeachtaí áitiúla agus náisiúnta.

Is iad oideasóirí antaibheathach in ospidéil an spriocphobal príomha. Is iad bainisteoirí ospidéil, cógaiseoirí ospidéil agus coistí maoirseachta cógaisíochta/antaibheathach an spriocphobal tánaisteach.

Faoi na hábhair ar fáil lena n-íoslódáil

Cruthaíodh na hábhair chumarsáide don fheachtas atá ar fáil ar an leathanach seo d’fhonn an fhorbairt d’ábhair fheachtais chomhordaithe don Lá Eorpach um Fheasacht ar Antaibheathaigh a éascú i mBallstáit an AE. Cuireann siad amharc-aithne agus inneachar coiteann ar fáil do na feachtais ar fud Bhallstáit an AE, agus cabhraíonn siad leis na teachtaireachtaí a dhéanamh níos so aitheanta agus níos comhsheasmhaí, agus mar sin, níos éasca le cuimhneamh orthu.

Ábhar foireann uirlisí

Data

Meirge ar líne

ábhar foireann uirlisí

Is féidir é a úsáid ar láithreáin ghréasáin freisin chun daoine a mhealladh chuig láithreán gréasáin Lá Feasachta Eorpaigh maidir le hÚsáid Antaibheathach.

Príomhtheachtaireachtaí d’ordaitheoirí ospidéil

Faigh amach faoi fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheatheach, conas a ghéaraíonn úsáid antaibheathach an fhadhb sin, agus conas antaibheathaigh a chur á n-úsáid go ciallmhar.

Data

Sábhálaí scáileáin

ábhar foireann uirlisí

Is féidir sábhálaí scáileáin ina n-úsáidtear amharcíomhánna an fheachtais a shuiteáil ar ríomhairí in ospidéil chun teachtaireachtaí a sholáthar.

Tá na hábhair thíos ar fáil as Béarla amháin

Data

Manaí an fheachtais

ábhar foireann uirlisí

Is féidir le heagraithe feachtais sluáin a bhfuil mar aidhm leo úsáid stuama antaibheathach a chur chun cinn in ospidéil a úsáid mar cheanntásca ar ábhair chumarsáide amhail bileoga eolais, bróisiúir, póstaeir, fógraí, etc.

Campaign visuals