Foireann uirlisí le tabhairt faoi na meáin shóisialta chun úsáid chiallmhar antaibheathach a chur chun cinn

foireann uirlisí cumarsáide

Is í seo an achoimre ar an doiciméad treorach atá bunaithe ar thaighde ar ghníomhaíocht na meán sóisialta a bhaineann le húsáid antaibheathach san AE, mar aon le suirbhé ar ghníomhaíochtaí meán sóisialta na n-eagraíochtaí comhpháirtíochta EAAD. Léirigh an taighde go bhfuil roinnt gníomhaíochta ar siúl sna meáin shóisialta cheana féin ar úsáid chiallmhar antaibheathach agus go bhfuil lucht tionchair féideartha áirithe ag teacht chun cinn.

Tar éis an taighde agus an tsuirbhé, beartaíonn an doiciméad seo gníomhaíochtaí na meán sóisialta a d’fhéadfaí a dhéanamh mar chuid d’fheachtais náisiúnta ar úsáid chiallmhar antaibheathach, le díriú ar an bpobal i gcoitinne, ordaitheoirí cúraim phríomhúil agus ordaitheoirí ospidéil.