Eagraigh feachtas

Is í aidhm Ábhair Chumarsáide maidir le Feachtas an ECDC le haghaidh Lá Eorpach um Fheasacht ar Antaibheathaigh tacú le gníomhaíochtaí a eagraíonn údaráis sláinte náisiúnta san Eoraip ar mhaithe le feachtas cumarsáide atá cuimsitheach agus comhsheasmhach a bhaint amach ar fud na hEorpa maidir le húsáid chiallmhar a bhaint as antaibheathaigh.

Gheofar sna hacmhainní teimpléid d’ábhair feachtais a d’fhéadfaí a oiriúnú le hiad a úsáid ar leibhéal náisiúnta. Taispeánfaidh siad do lucht eagraithe feachtas conas dul i bhfeidhm ar phobal meáin d'fhonn úsáid chuí agus fhreagrach d'antaibheathaigh a chur chun cinn.