Cad atá ar bun ag an ECDC lena chinntiú go leanfaidh antaibheathaigh ar aghaidh ag obair?

Cabhraíonn an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) lena chinntiú go leanfaidh antaibheathaigh ar aghaidh ag obair trí léargas maith a thabhairt don Eoraip ar an staid chomh fada is a bhaineann le frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach agus tomhaltas antaibheathach, trí nuashonrú bliantúil bunaithe ar a shonraí faireachais Eorpacha a chur i dtoll a chéile, mar aon le hiarrachtaí gníomhacha úsáid stuama antaibheathach a chur chun cinn.

Tá gníomhaíochtaí a bhaineann leis an ábhar seo ag an ECDC á reáchtáil faoin gclár um Frithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach agus Ionfhabhtuithe atá bainteach leis an gCúram Sláinte. Áirítear le príomhréimsí oibre an ECDC faireachas, faisnéis ar eipidéimí, treoir fhianaise-bhunaithe agus athbhreithnithe córasacha a fhorbairt, oiliúint, tacaíocht do Bhallstáit AE. Chomh maith leis sin, sheol an ECDC, mar aon le nuashonruithe rialta, eolaire d’acmhainní ar líne le haghaidh cosc agus rialú frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach agus ionfhabhtuithe bainteach leis an gcúram sláinte chun tacú le Ballstáit an AE a bhfuil treoirlínte náisiúnta le forbairt acu.

Ó 2008 i leith, tá an Lá Feasachta Eorpach maidir le hÚsáid Antaibheathach á chomhordú ag an ECDC, tionscnamh sláinte poiblí a bhfuil sé mar aidhm leis ardán agus tacaíocht a sholáthar d’fheachtais náisiúnta maidir le húsáid stuama antaibheathach. Gach bliain ar fud na hEorpa, reáchtáiltear EAAD ar an 18 Samhain.

Chomh maith leis sin, oibríonn an ECDC i gcomhpháirt le heagraíochtaí éagsúla gairmiúla agus othar, an Coimisiún Eorpach, an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia, an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach agus Oifig Réigiúnach na hEagraíochta Domhanda Sláinte don Eoraip, mar aon le feachtais idirnáisiúnta sna Stáit Aontaithe, san Astráil, sa Nua-Shéalainn, i gCeanada agus sa tSeapáin, chun tabhairt faoi roinnt gníomhaíochtaí chun dul i ngleic le frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach