Glac páirt san fheachtas

Bí i do chomhpháirtí dár gcuid

Tá ECDC ag tnúth le comhoibriú le páirtithe leasmhara agus le heagraíochtaí a reáchtálann nó a thacaíonn le feachtais feasachta ar úsáid stuama antaibheathach a bhaineann le sláinte an duine agus sláinte ainmhithe araon.

Más féidir leat páirt a ghlacadh i bhfeachtas an Lae Eorpaigh um Fheasacht ar Antaibheathaigh, nó tacú leis, beidh áthas orainn dul i gcomhar leat agus tuilleadh eolais a chur ar fáil duit faoinár gcuid gníomhaíochtaí agus ábhar.

Déan teagmháil linn le do thoil más mian leat a bheith i do chomhpháirtí dár gcuid:

ECDC Press Office
European Centre for Disease Prevention and Control
171 83 Stockholm
Sweden
Tel: +46 (0)8 586 01 678
Email: press@ecdc.europa.eu

Pleanáil feachtas

Má tá feachtas cumarsáide á eagrú agat chun feasacht a ardú faoi úsáid stuama antaibheathach, féadfaidh tú úsáid a bhaint as an tsraith straitéisí agus na hábhair feachtais atá againn.​

Faisnéis d’othair

Más oideasóir thú, is féidir leat féachaint ar ábhair éagsúla a mhíníonn d'othair cad is frithsheasmhacht i gcoinne antaibheathach ann agus cén tábhacht a bhaineann le húsáid chuí na n-antaibheathach.

Bí linn ar na meáin shóisialta

Bí linn ar Facebook: http://www.facebook.com/EAAD.EU  
Lean sinn ar Twitter, tvuíteáil #EAAD nó glac páirt inár gcomhráite twitter faoi EAAD: http://www.twitter.com/EAAD_EU   

Scaip an scéal 

  • Labhair faoin Lá Eorpach um Fheasacht ar Antaibheathaigh agus faoin tábhacht a baineann leis le do chairde, do theaghlach agus do chomhghleacaithe.
  • Cabhraigh le poibliú an Lae Eorpaigh um Fheasacht ar Antaibheathaigh i nuachtlitreacha, ar láithreáin ghréasáin, sna meáin chumarsáide agus ar an Idirlíon trí nasc a chur ar do láithreán gréasáin, i do shíniú ríomhphoist nó ar do bhlag. 
  • Déan na hábhair faisnéise atá ar fáil ar an láithreán gréasáin seo a phriontáil agus a scaipeadh.