Kampanjan tunnuslauseet

työkalupakin aineisto

Kampanjan järjestäjät voivat käyttää antibioottien maltillista käyttöä sairaaloissa edistäviä tunnuslauseita viestintäaineiston, kuten tiedotteiden, esitteiden, julisteiden, ilmoitusten ynnä muiden otsikkoina.

Jäljempänä esitetty aineisto on saatavilla vain englanniksi.


Lataa

Kampanjan tunnuslauseet - FI - [DOC-86 KB]

Asiaan liittyvä sisältö

Data

Oheisaineisto sairaaloissa toimiville lääkemääräysten antajille

viestinnän työkalupakki

Ensisijaiseen kohdeyleisöön kuuluvat antibioottien määrääjät sairaaloissa. Toissijaiseen kohdeyleisöön kuuluvat sairaaloiden johtajat ja vähemmässä määrin sairaaloiden farmaseutit ja lääkehoidosta / antibioottihoidosta vastaavat komiteat.